เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จากทั้งหมด 57 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน14,899,14817,563,94915,372,43711,342,40911,569,14813,106,97923.87 %34.13 %14.74 %
ตุลาคม15,209,15616,727,62514,350,07212,342,51012,457,47812,212,21018.85 %25.53 %14.90 %
พฤศจิกายน15,054,03515,721,15515,025,47912,315,37611,392,59311,709,59518.19 %27.53 %22.07 %
ธันวาคม14,064,31214,286,67114,331,97211,573,26510,741,85811,228,16417.71 %24.81 %21.66 %
มกราคม14,609,28616,470,93113,220,68611,077,51212,153,76310,576,39124.17 %26.21 %20.00 %
กุมภาพันธ์14,905,44615,668,21014,158,99711,486,73611,448,07910,933,25522.94 %26.93 %22.78 %
มีนาคม15,673,76315,890,24316,297,47713,761,73613,619,98814,249,90912.20 %14.29 %12.56 %
เมษายน15,980,13514,634,90414,699,48013,692,38713,175,71113,057,90214.32 %9.97 %11.17 %
พฤษภาคม15,925,18215,060,30114,928,15214,416,59813,917,89614,280,0619.47 %7.59 %4.34 %
มิถุนายน15,399,23915,109,22416,545,70213,365,41113,373,28614,438,44713.21 %11.49 %12.74 %
กรกฎาคม15,642,31315,201,68315,075,08713,104,90113,330,03313,849,43916.22 %12.31 %8.13 %
สิงหาคม15,424,28215,172,04715,170,10013,235,91313,393,05513,947,37114.19 %11.73 %8.06 %
รวมทั้งปี182,786,297187,506,944179,175,641151,714,754150,572,887153,589,72317.00 %19.70 %14.28 %