เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 105 หน่วยงาน จากทั้งหมด 170 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน53,185,08551,833,54953,019,42333,295,84334,864,27933,514,33237.40 %32.74 %36.79 %
ตุลาคม53,713,89153,270,91250,545,83034,000,76432,887,83031,652,95936.70 %38.26 %37.38 %
พฤศจิกายน56,729,92450,708,69251,601,01534,985,40731,569,56730,778,82238.33 %37.74 %40.35 %
ธันวาคม54,427,53049,610,39048,752,72232,602,78228,428,19429,769,93840.10 %42.70 %38.94 %
มกราคม53,752,62850,532,02446,828,21732,053,08230,985,04627,362,24540.37 %38.68 %41.57 %
กุมภาพันธ์56,927,30651,016,75450,209,34532,000,40330,132,58628,441,33843.79 %40.94 %43.35 %
มีนาคม60,543,39655,417,98456,310,35637,963,93234,368,73935,463,08437.29 %37.98 %37.02 %
เมษายน63,266,20655,223,65251,107,84242,775,73134,635,68032,273,99332.39 %37.28 %36.85 %
พฤษภาคม59,053,73256,316,64756,765,06948,052,88635,768,17635,306,64718.63 %36.49 %37.80 %
มิถุนายน57,153,82953,500,08756,609,69143,990,64432,705,16135,416,42723.03 %38.87 %37.44 %
กรกฎาคม56,049,06153,117,01055,289,52946,189,29234,323,06734,961,15717.59 %35.38 %36.77 %
สิงหาคม61,731,18452,179,27752,011,53346,335,30433,098,69435,539,24024.94 %36.57 %31.67 %
รวมทั้งปี686,533,770632,726,979629,050,571464,246,070393,767,018390,480,18332.38 %37.77 %37.93 %