เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน จากทั้งหมด 11 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน598,440663,012679,906422,135423,387422,83629.46 %36.14 %37.81 %
ตุลาคม617,451687,032614,450440,453452,491385,38728.67 %34.14 %37.28 %
พฤศจิกายน640,001644,581626,257455,536391,433376,25728.82 %39.27 %39.92 %
ธันวาคม574,724597,844609,286357,166350,185371,35537.85 %41.43 %39.05 %
มกราคม616,077693,673580,523416,359436,957341,29132.42 %37.01 %41.21 %
กุมภาพันธ์601,932632,289584,618407,671381,846357,41432.27 %39.61 %38.86 %
มีนาคม654,696715,441728,944477,285470,145474,28027.10 %34.29 %34.94 %
เมษายน626,852694,556609,566449,542441,620350,31228.29 %36.42 %42.53 %
พฤษภาคม652,118652,729624,222497,232424,854404,90623.75 %34.91 %35.13 %
มิถุนายน620,724679,905674,004441,256442,965466,05628.91 %34.85 %30.85 %
กรกฎาคม622,760658,093582,447439,580415,109366,76029.41 %36.92 %37.03 %
สิงหาคม631,044664,472600,568455,090430,637323,12827.88 %35.19 %46.20 %
รวมทั้งปี7,456,8207,983,6287,514,7905,259,3055,061,6304,639,98229.47 %36.60 %38.26 %