เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 75 หน่วยงาน จากทั้งหมด 117 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,686,9198,546,9235,953,0285,885,3125,939,4076,157,73832.25 %30.51 %-3.44 %
ตุลาคม8,664,2848,719,2505,467,3326,125,6306,693,3685,806,63429.30 %23.23 %-6.21 %
พฤศจิกายน8,691,2988,537,6145,740,2335,996,9475,918,9655,964,75931.00 %30.67 %-3.91 %
ธันวาคม8,505,2078,021,4365,457,2645,823,5005,315,9105,809,22131.53 %33.73 %-6.45 %
มกราคม8,442,2558,614,5595,183,4115,654,5566,050,5535,355,57833.02 %29.76 %-3.32 %
กุมภาพันธ์8,817,0248,526,8185,628,2325,630,7645,695,3466,619,91536.14 %33.21 %-17.62 %
มีนาคม9,043,0298,889,1066,161,9476,573,4676,816,7926,924,78127.31 %23.31 %-12.38 %
เมษายน9,342,0668,703,3825,845,6246,636,1456,392,4496,061,48428.96 %26.55 %-3.69 %
พฤษภาคม9,512,1978,997,7186,113,3617,122,5096,589,6316,697,74325.12 %26.76 %-9.56 %
มิถุนายน9,123,1758,803,2226,261,1006,665,8496,267,2646,651,84926.93 %28.81 %-6.24 %
กรกฎาคม8,963,9458,799,6045,823,9706,394,3856,435,8756,680,58428.67 %26.86 %-14.71 %
สิงหาคม8,786,2258,724,6335,805,6976,484,8806,349,1006,653,10226.19 %27.23 %-14.60 %
รวมทั้งปี106,577,624103,884,26769,441,19974,993,94474,464,66275,383,38929.63 %28.32 %-8.56 %