เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 71 หน่วยงาน จากทั้งหมด 108 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,000,0467,811,9795,229,6155,259,9495,272,0895,623,72034.25 %32.51 %-7.54 %
ตุลาคม7,974,4607,966,1894,813,9085,499,9145,994,9855,298,87431.03 %24.74 %-10.07 %
พฤศจิกายน7,993,3117,824,3595,057,2315,406,5245,365,8695,519,56532.36 %31.42 %-9.14 %
ธันวาคม7,806,7587,372,8814,800,7235,229,6244,799,7875,332,64933.01 %34.90 %-11.08 %
มกราคม7,764,6347,872,3434,583,7725,042,5775,458,5894,936,82635.06 %30.66 %-7.70 %
กุมภาพันธ์8,126,2347,792,3414,998,1505,026,6815,133,5534,941,13138.14 %34.12 %1.14 %
มีนาคม8,317,3688,120,6485,439,1385,897,0216,173,1946,374,51029.10 %23.98 %-17.20 %
เมษายน8,610,2257,955,0715,211,8095,966,5665,817,1205,638,69030.70 %26.88 %-8.19 %
พฤษภาคม8,687,0568,249,6335,450,7976,369,3296,020,1426,224,70626.68 %27.03 %-14.20 %
มิถุนายน8,376,3438,063,9975,583,4445,979,8755,703,1326,147,49128.61 %29.28 %-10.10 %
กรกฎาคม8,190,0278,067,2305,185,0215,709,6415,871,4326,235,34530.29 %27.22 %-20.26 %
สิงหาคม7,993,7657,992,3445,155,0795,801,7715,764,8386,192,44827.42 %27.87 %-20.12 %
รวมทั้งปี97,840,22695,089,01561,508,68767,189,47367,374,72968,465,95731.33 %29.15 %-11.31 %