เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน129,237133,411137,82373,66690,63488,90643.00 %32.06 %35.49 %
ตุลาคม133,962134,746121,11988,68990,85184,15833.80 %32.58 %30.52 %
พฤศจิกายน139,157131,584131,04983,55180,46678,19639.96 %38.85 %40.33 %
ธันวาคม122,617114,904121,98177,17672,55377,46037.06 %36.86 %36.50 %
มกราคม133,848136,758117,07776,13178,83979,05043.12 %42.35 %32.48 %
กุมภาพันธ์129,492125,352118,59477,57380,37580,19840.09 %35.88 %32.38 %
มีนาคม140,440141,808144,77493,84393,49392,20333.18 %34.07 %36.31 %
เมษายน134,988139,926120,47678,03883,55878,56142.19 %40.28 %34.79 %
พฤษภาคม141,438132,321127,70492,13686,47284,91234.86 %34.65 %33.51 %
มิถุนายน132,145137,454138,86393,10681,23795,82129.54 %40.90 %31.00 %
กรกฎาคม133,367128,590130,33787,13492,74187,47834.67 %27.88 %32.88 %
สิงหาคม134,819130,175134,65990,56191,32980,02032.83 %29.84 %40.58 %
รวมทั้งปี1,605,5101,587,0291,544,4571,011,6041,022,5461,006,96436.99 %35.57 %34.80 %