เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 186 หน่วยงาน จากทั้งหมด 230 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,236,8332,555,5881,873,8331,572,3901,532,4341,766,91029.70 %40.04 %5.71 %
ตุลาคม2,083,1012,581,5011,764,9421,562,7191,602,1391,520,75224.98 %37.94 %13.84 %
พฤศจิกายน2,096,7412,518,6171,818,4611,544,0601,477,8501,451,34126.36 %41.32 %20.19 %
ธันวาคม2,011,3552,291,3001,713,8981,453,2531,297,3391,373,55427.75 %43.38 %19.86 %
มกราคม2,134,7842,488,3031,600,3701,414,3891,425,7741,308,24833.75 %42.70 %18.25 %
กุมภาพันธ์2,241,0542,397,2751,845,5441,430,7841,409,4412,823,74636.16 %41.21 %-53.00 %
มีนาคม2,369,7372,537,5362,355,0831,674,7901,654,2951,676,34129.33 %34.81 %28.82 %
เมษายน2,291,9702,356,8781,677,5041,656,9081,652,8551,503,61727.71 %29.87 %10.37 %
พฤษภาคม2,481,4672,359,8301,698,0861,819,7241,752,3521,554,97926.67 %25.74 %8.43 %
มิถุนายน2,341,1272,390,4381,740,4651,707,7201,718,3751,618,82127.06 %28.11 %6.99 %
กรกฎาคม2,313,4212,408,0061,663,3241,589,0801,679,0641,574,40431.31 %30.27 %5.35 %
สิงหาคม2,438,0312,395,4341,682,9481,621,1811,634,3251,606,75733.50 %31.77 %4.53 %
รวมทั้งปี27,039,62029,280,70821,434,45919,046,99918,836,24419,779,47029.56 %35.67 %7.72 %