เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,541,1972,851,1892,831,6512,532,6742,584,4152,593,10344.23 %9.36 %8.42 %
ตุลาคม4,558,2952,907,6862,617,5242,542,2192,727,6892,408,11944.23 %6.19 %8.00 %
พฤศจิกายน4,651,9402,826,2152,737,2732,560,6442,425,3612,247,22444.96 %14.18 %17.90 %
ธันวาคม4,469,3842,630,5085,295,0172,263,5072,184,2452,231,46949.36 %16.96 %57.86 %
มกราคม4,492,9732,929,9682,563,5302,291,5242,507,1282,077,91149.00 %14.43 %18.94 %
กุมภาพันธ์4,616,0032,822,2042,674,1202,446,7752,500,2922,215,87446.99 %11.41 %17.14 %
มีนาคม4,819,1743,151,1453,035,5492,929,8432,853,4702,794,80739.20 %9.45 %7.93 %
เมษายน4,896,9543,077,6342,815,8032,656,4992,788,6122,413,02645.75 %9.39 %14.30 %
พฤษภาคม5,497,2883,044,1192,871,6432,930,2182,839,5252,361,91546.70 %6.72 %17.75 %
มิถุนายน4,798,9693,002,3362,977,2242,687,4252,790,7252,585,44344.00 %7.05 %13.16 %
กรกฎาคม5,206,8993,159,1062,824,6702,667,0792,642,6862,189,75948.78 %16.35 %22.48 %
สิงหาคม4,648,2943,228,8782,867,1012,745,6452,727,0042,049,81840.93 %15.54 %28.51 %
รวมทั้งปี57,197,37035,630,98836,111,10531,254,05231,571,15228,168,46845.36 %11.39 %21.99 %