เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,697,7741,684,2641,725,8981,513,9221,441,6061,488,75210.83 %14.41 %13.74 %
ตุลาคม1,710,5701,751,7091,573,3081,560,5731,551,8601,397,0698.77 %11.41 %11.20 %
พฤศจิกายน1,759,1161,656,4511,653,2941,541,1731,400,3051,276,49812.39 %15.46 %22.79 %
ธันวาคม1,645,3731,513,1831,555,2781,402,9731,230,1831,272,14114.73 %18.70 %18.20 %
มกราคม1,688,4821,757,9621,495,3751,358,7441,501,1401,216,12219.53 %14.61 %18.67 %
กุมภาพันธ์1,697,5721,684,4131,540,4571,444,8971,420,1581,146,88014.88 %15.69 %25.55 %
มีนาคม1,817,6941,813,9171,797,4111,613,9761,636,9461,554,79411.21 %9.76 %13.50 %
เมษายน1,757,8611,727,9401,575,7931,580,2161,589,3401,292,54610.11 %8.02 %17.97 %
พฤษภาคม1,852,3501,725,9101,747,1911,693,6161,624,2291,388,7878.57 %5.89 %20.51 %
มิถุนายน1,738,7811,758,3401,655,5281,558,6531,585,6691,702,25610.36 %9.82 %-2.82 %
กรกฎาคม1,721,3871,699,3941,573,7231,538,0431,524,0731,371,01610.65 %10.32 %12.88 %
สิงหาคม1,727,6741,693,7771,625,1401,527,3861,516,9891,290,60011.59 %10.44 %20.59 %
รวมทั้งปี20,814,63320,467,25919,518,39618,334,17218,022,49816,397,46111.92 %11.94 %15.99 %