เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4,273 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5,146 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน71,036,44774,072,09569,592,13438,355,98138,558,03437,845,32046.01 %47.95 %45.62 %
ตุลาคม69,640,19870,399,94664,618,69437,944,35138,174,18336,642,49345.51 %45.78 %43.29 %
พฤศจิกายน72,182,30667,814,17263,871,58836,730,94237,113,88031,873,73549.11 %45.27 %50.10 %
ธันวาคม68,138,82662,110,14560,735,94434,854,17232,056,78230,378,44548.85 %48.39 %49.98 %
มกราคม67,287,48468,214,64259,150,48332,370,16833,882,11627,320,16551.89 %50.33 %53.81 %
กุมภาพันธ์77,808,02467,341,89161,986,64033,652,80734,584,96729,552,51856.75 %48.64 %52.32 %
มีนาคม75,933,22773,385,96871,457,46240,752,99939,401,23540,752,10746.33 %46.31 %42.97 %
เมษายน76,718,59470,689,63064,652,48238,851,64235,905,82035,125,80249.36 %49.21 %45.67 %
พฤษภาคม78,275,07472,758,58466,291,63742,365,46937,332,30336,745,31545.88 %48.69 %44.57 %
มิถุนายน75,846,18270,226,64167,473,25043,103,51437,647,96737,302,92943.17 %46.39 %44.71 %
กรกฎาคม75,745,27671,630,86864,806,11841,040,16940,032,77537,984,07345.82 %44.11 %41.39 %
สิงหาคม75,029,53272,156,39065,810,31140,077,85540,275,07235,896,58446.58 %44.18 %45.45 %
รวมทั้งปี883,641,170840,800,972780,446,743460,100,067444,965,133417,419,48547.93 %47.08 %46.52 %