เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4,309 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5,188 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน71,963,31374,913,97670,291,10939,398,16639,466,87038,945,99645.25 %47.32 %44.59 %
ตุลาคม70,613,00971,297,42565,383,49338,934,97639,128,92137,954,57344.86 %45.12 %41.95 %
พฤศจิกายน73,101,45368,725,54164,662,09337,656,41638,175,65332,683,49648.49 %44.45 %49.45 %
ธันวาคม69,032,80162,925,85061,545,17435,807,20833,014,10431,216,43748.13 %47.53 %49.28 %
มกราคม68,135,07169,073,77960,964,13033,287,81734,917,78628,083,72551.14 %49.45 %53.93 %
กุมภาพันธ์78,707,53268,205,97062,678,60334,529,28735,517,64630,145,50156.13 %47.93 %51.90 %
มีนาคม76,823,82574,236,79072,222,51341,673,24940,537,45941,627,33945.75 %45.39 %42.36 %
เมษายน77,642,22671,407,76665,416,15239,787,97836,679,19536,080,55348.75 %48.63 %44.84 %
พฤษภาคม79,193,94473,541,14267,073,56343,405,69638,297,11537,618,26745.19 %47.92 %43.91 %
มิถุนายน76,724,72271,030,70868,275,83344,178,74038,610,64838,108,00142.42 %45.64 %44.19 %
กรกฎาคม76,622,31372,462,90565,582,84642,088,44541,051,29938,989,39745.07 %43.35 %40.55 %
สิงหาคม75,906,70672,975,15366,580,04841,167,26441,226,99936,661,56045.77 %43.51 %44.94 %
รวมทั้งปี894,466,916850,797,003790,675,557471,915,243456,623,696428,114,84547.24 %46.33 %45.85 %