เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 67 หน่วยงาน จากทั้งหมด 69 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน929,080935,0461,077,624688,337635,740631,26325.91 %32.01 %41.42 %
ตุลาคม881,422907,901856,061620,637560,703607,71829.59 %38.24 %29.01 %
พฤศจิกายน894,674970,340831,646675,900602,768493,71024.45 %37.88 %40.63 %
ธันวาคม858,757829,999844,460632,709510,199484,85326.32 %38.53 %42.58 %
มกราคม889,047920,465750,482570,588556,708357,68935.82 %39.52 %52.34 %
กุมภาพันธ์909,434905,560851,228652,824599,084505,43028.22 %33.84 %40.62 %
มีนาคม988,790981,0731,100,460700,495625,282709,06729.16 %36.27 %35.57 %
เมษายน998,260986,898872,550590,165518,133539,14440.88 %47.50 %38.21 %
พฤษภาคม1,054,697971,777919,998675,923531,784507,42435.91 %45.28 %44.85 %
มิถุนายน983,191936,461943,791759,210531,541539,26622.78 %43.24 %42.86 %
กรกฎาคม981,417930,544874,563672,919644,014542,13031.43 %30.79 %38.01 %
สิงหาคม997,319965,5451,026,038680,999693,020464,87031.72 %28.22 %54.69 %
รวมทั้งปี11,366,08711,241,60910,948,9017,920,7077,008,9756,382,56630.31 %37.65 %41.71 %