เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จากทั้งหมด 65 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน795,239801,5221,446,358368,564401,438421,59853.65 %49.92 %70.85 %
ตุลาคม786,404797,4561,354,721342,004381,798357,69556.51 %52.12 %73.60 %
พฤศจิกายน805,123779,6711,379,589395,436409,358311,60050.88 %47.50 %77.41 %
ธันวาคม785,951739,1311,335,148377,840371,657319,61351.93 %49.72 %76.06 %
มกราคม775,535795,1051,257,892349,523386,826287,86754.93 %51.35 %77.12 %
กุมภาพันธ์815,613798,9931,339,686361,107398,689357,71455.73 %50.10 %73.30 %
มีนาคม853,640839,5881,472,928402,311396,291473,50752.87 %52.80 %67.85 %
เมษายน866,379794,9361,417,640338,946338,088355,37560.88 %57.47 %74.93 %
พฤษภาคม925,109810,6951,445,294397,350392,798362,21157.05 %51.55 %74.94 %
มิถุนายน894,477841,4261,480,489426,373428,530395,20052.33 %49.07 %73.31 %
กรกฎาคม882,717816,8031,423,069419,856398,354429,05952.44 %51.23 %69.85 %
สิงหาคม930,440833,6611,412,791424,929448,484371,68454.33 %46.20 %73.69 %
รวมทั้งปี10,116,6269,648,98816,765,6064,604,2374,752,3104,443,12454.49 %50.75 %73.50 %