เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 40 หน่วยงาน จากทั้งหมด 62 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,479,5831,483,2961,412,919269,097318,962296,30081.81 %78.50 %79.03 %
ตุลาคม1,412,1131,621,4551,342,334319,782319,340304,92477.35 %80.31 %77.28 %
พฤศจิกายน1,532,0951,532,4531,371,550345,492359,086254,32177.45 %76.57 %81.46 %
ธันวาคม1,520,2151,458,8621,303,569297,576301,667285,14880.43 %79.32 %78.13 %
มกราคม1,482,4421,574,9551,159,709269,675334,782215,12381.81 %78.74 %81.45 %
กุมภาพันธ์1,469,2241,527,0551,180,472346,467269,130263,99176.42 %82.38 %77.64 %
มีนาคม1,610,6351,622,9941,339,834333,355353,304438,83779.30 %78.23 %67.25 %
เมษายน1,506,9821,625,5011,199,509290,210266,739340,01780.74 %83.59 %71.65 %
พฤษภาคม1,674,3701,659,0451,041,376337,677270,291290,47679.83 %83.71 %72.11 %
มิถุนายน1,564,1351,550,6741,024,887370,169308,189322,09276.33 %80.13 %68.57 %
กรกฎาคม1,515,0091,560,175995,034338,638324,144256,05677.65 %79.22 %74.27 %
สิงหาคม1,526,4471,516,4911,005,506352,934331,392220,17576.88 %78.15 %78.10 %
รวมทั้งปี18,293,25018,732,95614,376,7003,871,0723,757,0283,487,46078.84 %79.94 %75.74 %