เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 130 หน่วยงาน จากทั้งหมด 134 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,359,3472,928,1022,970,7942,402,8222,050,3751,580,19328.47 %29.98 %46.81 %
ตุลาคม3,310,3142,894,6072,587,3902,814,1342,154,2262,127,40714.99 %25.58 %17.78 %
พฤศจิกายน3,337,6282,747,9232,726,3071,988,4342,349,1191,657,73640.42 %14.51 %39.19 %
ธันวาคม3,167,8152,538,7862,668,0681,940,6092,054,6481,535,14938.74 %19.07 %42.46 %
มกราคม3,077,9132,916,8032,320,1281,927,5361,959,1921,490,93037.38 %32.83 %35.74 %
กุมภาพันธ์3,573,0822,816,5232,527,5542,055,4183,095,6071,510,49442.47 %-9.91 %40.24 %
มีนาคม3,679,0343,213,8253,151,2122,497,8842,473,4512,622,82732.10 %23.04 %16.77 %
เมษายน3,726,4863,069,3392,780,6032,650,7452,074,7721,986,90728.87 %32.40 %28.54 %
พฤษภาคม3,685,4783,009,7752,770,9912,384,2382,182,6612,087,26035.31 %27.48 %24.67 %
มิถุนายน3,745,5252,957,4432,929,7392,481,0742,112,5052,119,44333.76 %28.57 %27.66 %
กรกฎาคม3,762,6492,975,6822,696,8932,386,1312,192,9822,035,78436.58 %26.30 %24.51 %
สิงหาคม4,047,3823,379,9872,740,1902,369,6392,045,9112,133,52341.45 %39.47 %22.14 %
รวมทั้งปี42,472,65235,448,79432,869,86927,898,66326,745,44822,887,65434.31 %24.55 %30.37 %