เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จากทั้งหมด 60 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,134,1751,203,4311,210,603981,7821,095,444930,61213.44 %8.97 %23.13 %
ตุลาคม1,206,1321,262,8301,102,1501,068,8871,031,176942,87611.38 %18.34 %14.45 %
พฤศจิกายน1,207,1221,212,8041,189,1571,052,798998,898919,06912.78 %17.64 %22.71 %
ธันวาคม1,141,1551,117,4501,131,0671,005,868864,583871,19111.86 %22.63 %22.98 %
มกราคม1,207,4161,227,6412,132,9931,018,9521,049,773713,23015.61 %14.49 %66.56 %
กุมภาพันธ์1,208,7801,192,2551,100,7961,006,365967,124730,44116.75 %18.88 %33.64 %
มีนาคม1,295,9411,220,2071,273,7771,123,8811,200,357986,12413.28 %1.63 %22.58 %
เมษายน1,338,2761,118,0361,210,6031,077,9891,035,540956,12719.45 %7.38 %21.02 %
พฤษภาคม1,330,7461,210,1321,199,2171,180,5761,006,6371,079,30511.28 %16.82 %10.00 %
มิถุนายน1,286,7841,223,0011,207,9401,165,9071,034,5481,275,0549.39 %15.41 %-5.56 %
กรกฎาคม1,257,1441,227,6041,143,9541,112,8751,085,5931,032,81611.48 %11.57 %9.72 %
สิงหาคม1,246,4471,238,1531,213,3041,108,9761,098,8961,008,27711.03 %11.25 %16.90 %
รวมทั้งปี14,860,11814,453,54215,115,56012,904,85712,468,56711,445,12113.16 %13.73 %24.28 %