เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จากทั้งหมด 78 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,564,4431,533,5241,534,745191,863322,461261,34987.74 %78.97 %82.97 %
ตุลาคม1,589,9751,586,3521,406,143230,310218,231178,15585.51 %86.24 %87.33 %
พฤศจิกายน1,518,1241,458,9941,408,499205,024185,978158,74886.49 %87.25 %88.73 %
ธันวาคม1,499,7311,408,8631,330,939194,696157,872152,98587.02 %88.79 %88.51 %
มกราคม1,440,8681,499,9271,230,928167,493175,130126,04188.38 %88.32 %89.76 %
กุมภาพันธ์1,530,0041,495,2411,280,825182,570180,534123,87888.07 %87.93 %90.33 %
มีนาคม1,619,8921,625,6301,647,304226,566210,541238,34886.01 %87.05 %85.53 %
เมษายน1,601,9951,497,5121,524,768227,396200,181205,63785.81 %86.63 %86.51 %
พฤษภาคม1,673,3981,589,7571,603,049249,415184,833197,06585.10 %88.37 %87.71 %
มิถุนายน1,634,1891,491,8301,590,124242,458198,770214,58385.16 %86.68 %86.51 %
กรกฎาคม1,621,3311,558,5561,537,527245,220257,619209,82584.88 %83.47 %86.35 %
สิงหาคม1,578,8191,543,9541,548,424238,166275,610195,60484.91 %82.15 %87.37 %
รวมทั้งปี18,872,77018,290,14017,643,2732,601,1772,567,7592,262,21786.22 %85.96 %87.18 %