เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 87 หน่วยงาน จากทั้งหมด 108 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,854,2681,889,5211,662,9911,010,6351,016,701955,34545.50 %46.19 %42.55 %
ตุลาคม1,857,5091,918,8722,218,9931,012,8951,029,7211,005,80645.47 %46.34 %54.67 %
พฤศจิกายน1,813,4421,780,3741,573,144977,235879,783913,22146.11 %50.58 %41.95 %
ธันวาคม1,750,2251,663,0271,458,532917,896844,893887,19247.56 %49.20 %39.17 %
มกราคม1,698,5251,767,4101,349,814824,987906,557784,47651.43 %48.71 %41.88 %
กุมภาพันธ์1,915,9631,808,0241,518,107904,833870,166872,38852.77 %51.87 %42.53 %
มีนาคม2,033,7632,116,1361,709,2031,234,2211,172,6191,375,86539.31 %44.59 %19.50 %
เมษายน2,070,4372,046,0661,708,7361,113,168884,6271,197,31946.24 %56.76 %29.93 %
พฤษภาคม1,947,9292,091,3051,687,9131,168,046999,2301,159,46140.04 %52.22 %31.31 %
มิถุนายน1,951,8652,028,8261,658,1021,144,9161,015,5031,267,69041.34 %49.95 %23.55 %
กรกฎาคม1,845,5181,988,8051,615,8201,122,5071,012,4311,167,05139.18 %49.09 %27.77 %
สิงหาคม1,798,8711,901,3781,622,1651,043,1111,030,7221,055,91942.01 %45.79 %34.91 %
รวมทั้งปี22,538,31422,999,74519,783,52112,474,45011,662,95212,641,73344.65 %49.29 %36.10 %