เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน จากทั้งหมด 50 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน529,730552,546528,619245,931226,280242,23653.57 %59.05 %54.18 %
ตุลาคม510,476541,126468,515233,085244,682215,61954.34 %54.78 %53.98 %
พฤศจิกายน490,932524,956477,403226,409196,948182,94153.88 %62.48 %61.68 %
ธันวาคม487,110483,845444,468188,842165,887174,12261.23 %65.71 %60.82 %
มกราคม477,385528,424422,661167,308192,193136,70764.95 %63.63 %67.66 %
กุมภาพันธ์533,691524,805471,155192,729182,201155,29163.89 %65.28 %67.04 %
มีนาคม555,117609,325568,243245,989219,075279,58255.69 %64.05 %50.80 %
เมษายน567,061546,176528,337239,868196,304233,34457.70 %64.06 %55.83 %
พฤษภาคม580,401561,908509,907276,747234,404237,89452.32 %58.28 %53.35 %
มิถุนายน579,762567,589564,065288,293236,626254,12350.27 %58.31 %54.95 %
กรกฎาคม554,508561,166532,945264,264254,958263,45452.34 %54.57 %50.57 %
สิงหาคม551,612549,125543,005253,291246,262263,88854.08 %55.15 %51.40 %
รวมทั้งปี6,417,7866,550,9896,059,3222,822,7562,595,8212,639,20256.02 %60.38 %56.44 %