เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 89 หน่วยงาน จากทั้งหมด 115 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,338,6871,284,2281,267,449952,534809,5471,354,10428.85 %36.96 %-6.84 %
ตุลาคม1,254,9081,289,9291,196,781856,242872,964751,62231.77 %32.32 %37.20 %
พฤศจิกายน1,250,8231,215,7571,211,083768,599744,803577,03238.55 %38.74 %52.35 %
ธันวาคม1,706,1531,089,3841,199,253707,998620,038549,09058.50 %43.08 %54.21 %
มกราคม1,169,7561,214,3051,023,543635,522673,313509,33145.67 %44.55 %50.24 %
กุมภาพันธ์1,829,0691,180,4321,186,241707,659639,900534,39261.31 %45.79 %54.95 %
มีนาคม2,074,4201,363,2141,395,3161,293,189887,722808,17637.66 %34.88 %42.08 %
เมษายน1,478,1231,270,7721,289,377910,585865,822788,98138.40 %31.87 %38.81 %
พฤษภาคม1,466,2251,405,5151,415,043965,095969,132813,48934.18 %31.05 %42.51 %
มิถุนายน1,456,0711,346,4501,516,027954,937929,823869,16134.42 %30.94 %42.67 %
กรกฎาคม1,377,2141,339,1141,388,900907,759933,414814,52334.09 %30.30 %41.35 %
สิงหาคม1,324,7581,250,3901,397,241876,025872,368821,88933.87 %30.23 %41.18 %
รวมทั้งปี17,726,20615,249,49215,486,25410,536,1459,818,8469,191,79140.56 %35.61 %40.65 %