เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 72 หน่วยงาน จากทั้งหมด 96 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,616,6851,601,3911,606,7541,047,8641,425,4551,045,03635.18 %10.99 %34.96 %
ตุลาคม1,593,0411,611,1681,491,6651,016,2251,134,701969,15736.21 %29.57 %35.03 %
พฤศจิกายน1,558,5101,462,8311,472,108991,249964,671833,97036.40 %34.05 %43.35 %
ธันวาคม1,423,9351,279,3541,287,212885,029854,362800,25537.85 %33.22 %37.83 %
มกราคม1,407,1961,433,6491,149,214909,405884,503680,26035.37 %38.30 %40.81 %
กุมภาพันธ์1,531,5431,453,1221,494,591927,006885,112630,04739.47 %39.09 %57.84 %
มีนาคม1,652,0931,633,7091,625,4361,128,7941,010,403902,42231.67 %38.15 %44.48 %
เมษายน1,754,9901,537,3741,565,5791,140,550846,771881,64935.01 %44.92 %43.69 %
พฤษภาคม1,682,1861,679,6451,587,5371,249,642894,181877,10925.71 %46.76 %44.75 %
มิถุนายน1,662,3791,630,3891,526,7351,267,408937,813838,56623.76 %42.48 %45.07 %
กรกฎาคม1,704,8951,618,1761,511,9661,268,4891,089,154862,87025.60 %32.69 %42.93 %
สิงหาคม1,673,5671,591,3071,533,0891,215,6451,322,076713,83927.36 %16.92 %53.44 %
รวมทั้งปี19,261,02018,532,11517,851,88713,047,30412,249,20210,035,18032.26 %33.90 %43.79 %