เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จากทั้งหมด 60 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,879,1901,887,0541,899,8981,339,6431,270,8881,519,65328.71 %32.65 %20.01 %
ตุลาคม1,866,7401,910,8981,748,5921,283,4861,423,8401,416,48231.24 %25.49 %18.99 %
พฤศจิกายน1,903,5741,866,9241,852,3881,343,5691,348,0841,336,14129.42 %27.79 %27.87 %
ธันวาคม1,854,6771,754,8171,818,3731,243,4171,273,3471,265,77132.96 %27.44 %30.39 %
มกราคม1,838,2541,926,6201,702,8221,268,8111,413,1491,151,13730.98 %26.65 %32.40 %
กุมภาพันธ์1,886,7491,907,4521,833,9751,324,6491,423,8581,379,85429.79 %25.35 %24.76 %
มีนาคม2,037,0821,949,7672,023,3641,426,3491,552,7041,610,98529.98 %20.36 %20.38 %
เมษายน1,938,5031,877,5141,898,4351,510,0451,514,8521,389,65022.10 %19.32 %26.80 %
พฤษภาคม2,031,5811,980,7791,871,1171,569,7611,494,8251,539,09622.73 %24.53 %17.74 %
มิถุนายน1,958,5801,946,0881,815,9031,389,7491,586,8661,577,50229.04 %18.46 %13.13 %
กรกฎาคม1,909,7741,943,4791,713,9071,416,8891,570,6501,496,30325.81 %19.18 %12.70 %
สิงหาคม2,011,9081,920,5371,726,0041,460,9371,586,8861,476,71227.39 %17.37 %14.44 %
รวมทั้งปี23,116,61122,871,92921,904,78016,577,30517,459,94917,159,28628.29 %23.66 %21.66 %