เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 56 หน่วยงาน จากทั้งหมด 67 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน716,044685,6571,105,903354,404398,632384,47050.51 %41.86 %65.23 %
ตุลาคม687,815698,928582,812326,827348,819342,80852.48 %50.09 %41.18 %
พฤศจิกายน589,409595,210562,105300,966454,194263,62648.94 %23.69 %53.10 %
ธันวาคม569,722506,295487,841256,739260,943258,34554.94 %48.46 %47.04 %
มกราคม574,788597,989445,669240,842286,016213,52358.10 %52.17 %52.09 %
กุมภาพันธ์611,568584,657512,940259,262284,717224,42557.61 %51.30 %56.25 %
มีนาคม679,875652,965652,611337,594339,773469,54750.34 %47.96 %28.05 %
เมษายน691,950602,292563,948332,517301,273322,19951.94 %49.98 %42.87 %
พฤษภาคม691,065624,498574,120402,481353,729355,58841.76 %43.36 %38.06 %
มิถุนายน714,425615,372585,770434,265363,728363,07539.21 %40.89 %38.02 %
กรกฎาคม737,387652,428573,636429,885400,659398,22441.70 %38.59 %30.58 %
สิงหาคม732,921690,834581,518392,920404,706352,18746.39 %41.42 %39.44 %
รวมทั้งปี7,996,9687,507,1247,228,8734,068,7034,197,1893,948,01649.12 %44.09 %45.39 %