เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 108 หน่วยงาน จากทั้งหมด 120 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,128,3262,021,6162,113,7211,393,2151,325,9031,389,61534.54 %34.41 %34.26 %
ตุลาคม1,972,7351,950,3901,994,3891,286,4051,246,4451,382,53534.79 %36.09 %30.68 %
พฤศจิกายน1,937,2171,884,0341,890,2381,178,9611,199,1111,104,23839.14 %36.35 %41.58 %
ธันวาคม1,783,1041,615,1351,681,0221,136,522928,5751,056,39436.26 %42.51 %37.16 %
มกราคม1,746,1491,759,9361,641,6811,030,082881,570893,33241.01 %49.91 %45.58 %
กุมภาพันธ์1,844,4981,883,3161,812,583954,153902,897937,11348.27 %52.06 %48.30 %
มีนาคม2,116,3832,111,8822,108,3681,140,8801,192,6861,226,04846.09 %43.52 %41.85 %
เมษายน2,177,0002,075,8891,983,1521,227,4941,251,0621,139,15443.62 %39.73 %42.56 %
พฤษภาคม2,257,6452,055,4302,109,8701,500,2091,404,9981,383,91933.55 %31.64 %34.41 %
มิถุนายน2,194,4172,039,1642,030,2091,423,1331,589,8691,332,15435.15 %22.03 %34.38 %
กรกฎาคม2,186,1982,129,9881,975,9611,373,7941,394,4901,411,29337.16 %34.53 %28.58 %
สิงหาคม2,082,3652,008,9652,031,4371,247,4081,340,1341,314,44140.10 %33.29 %35.30 %
รวมทั้งปี24,426,03823,535,74523,372,63114,892,25614,657,73914,570,23739.03 %37.72 %37.66 %