เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จากทั้งหมด 73 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน747,469739,885720,226480,091471,516488,13835.77 %36.27 %32.22 %
ตุลาคม665,774708,530655,069421,740427,226446,42236.65 %39.70 %31.85 %
พฤศจิกายน675,219694,141636,922400,280442,244354,21340.72 %36.29 %44.39 %
ธันวาคม609,615588,168648,053344,061331,045312,46943.56 %43.72 %51.78 %
มกราคม608,993690,629538,678323,127321,810260,47146.94 %53.40 %51.65 %
กุมภาพันธ์641,641647,157609,188341,084346,156345,67946.84 %46.51 %43.26 %
มีนาคม761,665762,459774,690422,402442,523506,33844.54 %41.96 %34.64 %
เมษายน764,797755,257636,483430,621456,905372,99943.69 %39.50 %41.40 %
พฤษภาคม808,221802,147693,135533,578479,920441,53533.98 %40.17 %36.30 %
มิถุนายน761,872749,993706,168575,225468,811476,53624.50 %37.49 %32.52 %
กรกฎาคม770,866731,619693,850524,467520,517448,36831.96 %28.85 %35.38 %
สิงหาคม754,473695,955693,084485,088484,099419,39035.70 %30.44 %39.49 %
รวมทั้งปี8,570,6058,565,9388,005,5465,281,7665,192,7714,872,55738.37 %39.38 %39.14 %