เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน จากทั้งหมด 61 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,173,9141,134,054953,477367,894384,563392,22968.66 %66.09 %58.86 %
ตุลาคม1,167,8431,135,333880,968341,671338,473385,76070.74 %70.19 %56.21 %
พฤศจิกายน1,078,0741,098,410867,756352,282410,219308,58867.32 %62.65 %64.44 %
ธันวาคม1,273,462975,987770,269315,128273,092271,67275.25 %72.02 %64.73 %
มกราคม1,272,2731,079,637748,874264,899265,062214,09079.18 %75.45 %71.41 %
กุมภาพันธ์1,328,8741,080,840794,636268,724286,631273,08179.78 %73.48 %65.63 %
มีนาคม1,437,7841,163,401914,182329,072348,263398,41477.11 %70.07 %56.42 %
เมษายน1,512,7551,006,399719,537332,381330,700315,64278.03 %67.14 %56.13 %
พฤษภาคม1,520,1121,057,036798,454421,448372,252357,46672.28 %64.78 %55.23 %
มิถุนายน1,408,3591,072,621937,779438,672367,318372,58268.85 %65.76 %60.27 %
กรกฎาคม1,406,3701,127,285879,798392,934420,075355,60272.06 %62.74 %59.58 %
สิงหาคม1,329,0571,103,665894,659366,884411,388332,65672.40 %62.73 %62.82 %
รวมทั้งปี15,908,87613,034,66810,160,3884,191,9884,208,0353,977,78273.65 %67.72 %60.85 %