เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จากทั้งหมด 63 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน725,615724,714777,650249,190245,431274,35465.66 %66.13 %64.72 %
ตุลาคม723,614728,027694,440262,663259,864241,53463.70 %64.31 %65.22 %
พฤศจิกายน682,734679,449693,832223,593234,780214,93767.25 %65.45 %69.02 %
ธันวาคม658,758597,318624,281195,345177,839195,39070.35 %70.23 %68.70 %
มกราคม679,557689,854599,363230,354186,586157,38466.10 %72.95 %73.74 %
กุมภาพันธ์698,991745,035702,997173,008180,287133,26375.25 %75.80 %81.04 %
มีนาคม800,802933,565875,598232,083272,059228,74171.02 %70.86 %73.88 %
เมษายน849,173754,841793,334280,379249,858239,15466.98 %66.90 %69.85 %
พฤษภาคม918,140803,374790,896320,808236,633209,01165.06 %70.55 %73.57 %
มิถุนายน912,417795,393817,044450,960278,245219,39950.58 %65.02 %73.15 %
กรกฎาคม855,889800,386820,415271,835307,561213,08968.24 %61.57 %74.03 %
สิงหาคม856,766791,992858,450232,817243,748186,64372.83 %69.22 %78.26 %
รวมทั้งปี9,362,4549,043,9499,048,3013,123,0352,872,8922,512,90066.64 %68.23 %72.23 %