เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จากทั้งหมด 58 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน543,316314,867319,442180,247234,086180,53566.82 %25.66 %43.48 %
ตุลาคม307,746294,567288,135154,525168,082135,28449.79 %42.94 %53.05 %
พฤศจิกายน319,020268,314273,389135,771151,983102,45157.44 %43.36 %62.53 %
ธันวาคม315,125206,451231,772123,820114,22187,02960.71 %44.67 %62.45 %
มกราคม258,514242,481239,005110,400110,37686,24357.29 %54.48 %63.92 %
กุมภาพันธ์268,968256,664264,174109,670119,28095,38859.23 %53.53 %63.89 %
มีนาคม305,743307,457325,463155,737167,728164,84549.06 %45.45 %49.35 %
เมษายน338,669301,598285,873175,433216,689201,89448.20 %28.15 %29.38 %
พฤษภาคม350,162292,757303,746218,849221,644220,43837.50 %24.29 %27.43 %
มิถุนายน353,198296,994312,200207,746238,844193,14741.18 %19.58 %38.13 %
กรกฎาคม335,610314,354281,447198,093203,034200,64740.98 %35.41 %28.71 %
สิงหาคม330,364323,143285,626177,854188,695190,50446.16 %41.61 %33.30 %
รวมทั้งปี4,026,4363,419,6483,410,2701,948,1452,134,6641,858,40551.62 %37.58 %45.51 %