เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จากทั้งหมด 59 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน400,422417,925451,910181,927203,718191,57954.57 %51.25 %57.61 %
ตุลาคม393,924428,298409,564198,897201,112215,71149.51 %53.04 %47.33 %
พฤศจิกายน361,219392,062380,868165,049196,220181,63854.31 %49.95 %52.31 %
ธันวาคม335,444310,674334,351147,411139,774154,87356.05 %55.01 %53.68 %
มกราคม321,166329,023333,225127,045136,815146,25660.44 %58.42 %56.11 %
กุมภาพันธ์329,138340,209335,857119,189136,462123,46463.79 %59.89 %63.24 %
มีนาคม411,881429,733441,883162,020179,162177,08660.66 %58.31 %59.92 %
เมษายน472,421466,246425,915184,801213,218214,79060.88 %54.27 %49.57 %
พฤษภาคม487,214448,033442,266268,526233,833241,95444.89 %47.81 %45.29 %
มิถุนายน438,243450,986423,447232,724222,638221,07246.90 %50.63 %47.79 %
กรกฎาคม414,989480,892415,140206,774209,376230,66550.17 %56.46 %44.44 %
สิงหาคม411,373431,693424,611199,042201,657210,76251.62 %53.29 %50.36 %
รวมทั้งปี4,777,4334,925,7754,819,0352,193,4052,273,9852,309,85054.09 %53.83 %52.07 %