เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 75 หน่วยงาน จากทั้งหมด 77 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,158,7811,260,3091,207,168934,126659,421714,34819.39 %47.68 %40.82 %
ตุลาคม1,144,6201,207,7151,520,201847,178824,023740,38925.99 %31.77 %51.30 %
พฤศจิกายน1,204,9091,233,6821,158,361862,939864,592606,76028.38 %29.92 %47.62 %
ธันวาคม1,156,9521,090,5301,163,297825,564691,443605,34128.64 %36.60 %47.96 %
มกราคม1,180,6281,180,9701,065,157651,811789,832452,84144.79 %33.12 %57.49 %
กุมภาพันธ์1,233,0751,201,8661,211,877682,005813,071580,85844.69 %32.35 %52.07 %
มีนาคม1,319,9721,175,2221,430,373744,862868,282745,48543.57 %26.12 %47.88 %
เมษายน1,366,5391,160,7511,194,585734,123814,620670,23446.28 %29.82 %43.89 %
พฤษภาคม1,330,4321,186,2641,268,133804,960726,651684,75039.50 %38.74 %46.00 %
มิถุนายน1,284,4101,168,0171,268,087866,3321,117,498747,64032.55 %4.33 %41.04 %
กรกฎาคม1,272,3581,212,1781,192,173759,231818,630738,97940.33 %32.47 %38.01 %
สิงหาคม1,237,7401,209,1651,228,903761,841836,447607,87138.45 %30.82 %50.54 %
รวมทั้งปี14,890,41514,286,66914,908,3149,474,9729,824,5097,895,49736.37 %31.23 %47.04 %