เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 61 หน่วยงาน จากทั้งหมด 61 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน605,320644,679915,249486,900445,719498,80419.56 %30.86 %45.50 %
ตุลาคม587,178656,769828,956435,544441,223454,77225.82 %32.82 %45.14 %
พฤศจิกายน638,419608,619668,973498,593466,395354,80521.90 %23.37 %46.96 %
ธันวาคม574,013533,449612,327407,743362,867354,59928.97 %31.98 %42.09 %
มกราคม601,955595,208580,268357,984356,585288,40940.53 %40.09 %50.30 %
กุมภาพันธ์659,023622,124612,144370,445379,104328,03443.79 %39.06 %46.41 %
มีนาคม660,379680,731882,066463,843457,060495,83729.76 %32.86 %43.79 %
เมษายน669,459668,708835,887432,771429,577402,73235.36 %35.76 %51.82 %
พฤษภาคม742,633707,130877,916520,014456,584431,59729.98 %35.43 %50.84 %
มิถุนายน738,810669,054865,796530,122466,693467,41328.25 %30.25 %46.01 %
กรกฎาคม713,443683,366889,188490,845522,296485,38731.20 %23.57 %45.41 %
สิงหาคม699,242636,433894,160445,952516,430388,85636.22 %18.86 %56.51 %
รวมทั้งปี7,889,8747,706,2699,462,9315,440,7555,300,5324,951,24431.04 %31.22 %47.68 %