เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 66 หน่วยงาน จากทั้งหมด 82 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,402,4723,510,2452,781,8781,184,8951,173,7951,134,68865.18 %66.56 %59.21 %
ตุลาคม3,436,2963,646,8242,527,4801,202,2221,133,7061,071,37465.01 %68.91 %57.61 %
พฤศจิกายน3,362,3863,371,7302,528,7781,174,9501,075,9631,004,92265.06 %68.09 %60.26 %
ธันวาคม3,225,0293,076,1682,350,1201,028,412904,583932,66068.11 %70.59 %60.31 %
มกราคม3,457,9373,394,1422,230,183956,255960,271792,38072.35 %71.71 %64.47 %
กุมภาพันธ์10,760,9293,300,9892,362,894961,543966,801859,39491.06 %70.71 %63.63 %
มีนาคม3,712,4843,584,5962,869,3141,223,2381,167,8071,163,30267.05 %67.42 %59.46 %
เมษายน4,042,0123,319,3232,564,7541,180,699995,9831,042,40770.79 %69.99 %59.36 %
พฤษภาคม3,902,0963,852,5132,751,6841,347,7521,079,4831,140,23265.46 %71.98 %58.56 %
มิถุนายน3,854,8613,420,6232,639,8611,340,8141,073,2811,169,55065.22 %68.62 %55.70 %
กรกฎาคม3,700,7583,439,5202,509,8961,219,4321,202,9431,125,37167.05 %65.03 %55.16 %
สิงหาคม3,500,0503,410,6342,531,3431,194,4981,262,0151,117,98465.87 %63.00 %55.83 %
รวมทั้งปี50,357,31041,327,30730,648,18414,014,70912,996,63312,554,26672.17 %68.55 %59.04 %