เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จากทั้งหมด 56 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน491,092484,998500,599289,514297,998298,21541.05 %38.56 %40.43 %
ตุลาคม491,373492,412464,525283,503269,157297,50742.30 %45.34 %35.95 %
พฤศจิกายน484,842463,610473,799280,053289,567248,79542.24 %37.54 %47.49 %
ธันวาคม431,052394,394431,615262,141224,812242,14039.19 %43.00 %43.90 %
มกราคม453,875461,104399,180216,237233,357185,03552.36 %49.39 %53.65 %
กุมภาพันธ์558,391442,828430,696233,363250,462224,62558.21 %43.44 %47.85 %
มีนาคม514,217832,458541,586289,510289,618322,93543.70 %65.21 %40.37 %
เมษายน523,4731,028,297475,404273,758272,118262,06147.70 %73.54 %44.88 %
พฤษภาคม546,1951,050,605500,320306,584287,311235,87743.87 %72.65 %52.85 %
มิถุนายน517,7241,014,827521,512307,901280,938284,12940.53 %72.32 %45.52 %
กรกฎาคม517,9991,026,309485,438315,070305,185305,63839.18 %70.26 %37.04 %
สิงหาคม489,311982,456492,914293,368302,210227,09240.04 %69.24 %53.93 %
รวมทั้งปี6,019,5448,674,3005,717,5883,351,0023,302,7333,134,04944.33 %61.93 %45.19 %