เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 60 หน่วยงาน จากทั้งหมด 65 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน827,602869,238850,692421,268420,855469,59749.10 %51.58 %44.80 %
ตุลาคม835,977851,861744,364418,737416,388433,06249.91 %51.12 %41.82 %
พฤศจิกายน811,741818,355752,288307,195428,774357,08962.16 %47.61 %52.53 %
ธันวาคม787,313723,100698,654376,199339,833368,57152.22 %53.00 %47.25 %
มกราคม792,037836,420652,940350,322353,237271,79155.77 %57.77 %58.37 %
กุมภาพันธ์838,779817,253701,265346,710375,386324,29758.66 %54.07 %53.76 %
มีนาคม880,458880,778871,678313,180433,245479,25264.43 %50.81 %45.02 %
เมษายน922,264899,129752,001374,671412,358382,86159.37 %54.14 %49.09 %
พฤษภาคม930,558907,243789,076430,004429,179389,04553.79 %52.69 %50.70 %
มิถุนายน959,905865,703796,741482,610435,374412,28549.72 %49.71 %48.25 %
กรกฎาคม929,938879,833767,163454,799449,753426,33251.09 %48.88 %44.43 %
สิงหาคม911,991884,281756,326436,094459,421369,31752.18 %48.05 %51.17 %
รวมทั้งปี10,428,56210,233,1949,133,1884,711,7884,953,8024,683,49954.82 %51.59 %48.72 %