เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 61 หน่วยงาน จากทั้งหมด 73 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,295,0681,331,6461,338,931962,404960,3471,039,40825.69 %27.88 %22.37 %
ตุลาคม1,327,6681,380,6921,223,221935,595985,892926,28229.53 %28.59 %24.28 %
พฤศจิกายน1,271,8561,324,2331,255,708926,491971,362886,40527.15 %26.65 %29.41 %
ธันวาคม1,251,9861,217,1651,207,218903,261873,674846,24327.85 %28.22 %29.90 %
มกราคม1,216,6481,344,4771,077,296825,865971,802791,38532.12 %27.72 %26.54 %
กุมภาพันธ์1,291,4591,301,8731,187,938897,359921,429848,96330.52 %29.22 %28.53 %
มีนาคม1,332,5251,460,5841,316,5601,094,886978,058961,51417.83 %33.04 %26.97 %
เมษายน1,360,3471,398,5451,224,9871,014,631912,204940,01725.41 %34.77 %23.26 %
พฤษภาคม1,439,6341,307,4701,233,7251,083,8151,004,662978,63624.72 %23.16 %20.68 %
มิถุนายน1,418,5891,344,4431,262,4201,101,275993,787590,43222.37 %26.08 %53.23 %
กรกฎาคม1,393,1751,328,3621,236,9561,056,7291,037,709945,80924.15 %21.88 %23.54 %
สิงหาคม1,436,9251,347,8591,284,868938,0371,072,757956,28834.72 %20.41 %25.57 %
รวมทั้งปี16,035,88016,087,34814,849,82811,740,34811,683,68210,711,38426.79 %27.37 %27.87 %