เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน จากทั้งหมด 60 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน820,357837,238827,274448,769424,594537,41145.30 %49.29 %35.04 %
ตุลาคม813,606858,250769,807402,175468,473449,78550.57 %45.42 %41.57 %
พฤศจิกายน876,201839,592790,311436,858451,508398,65650.14 %46.22 %49.56 %
ธันวาคม761,934768,970755,836423,367380,210403,79344.44 %50.56 %46.58 %
มกราคม772,282827,932720,761385,445391,686323,37450.09 %52.69 %55.13 %
กุมภาพันธ์769,553798,152763,253404,691429,503392,08247.41 %46.19 %48.63 %
มีนาคม817,753801,1581,112,949426,021470,852477,38047.90 %41.23 %57.11 %
เมษายน815,108771,9601,020,840411,420406,707431,79849.53 %47.31 %57.70 %
พฤษภาคม859,070818,0831,052,608464,055454,780442,25045.98 %44.41 %57.99 %
มิถุนายน838,567820,4101,085,126488,061432,879456,80341.80 %47.24 %57.90 %
กรกฎาคม844,483844,5471,045,141456,674465,665465,16245.92 %44.86 %55.49 %
สิงหาคม819,407840,2431,058,781438,621472,932439,87146.47 %43.71 %58.45 %
รวมทั้งปี9,808,3239,826,53611,002,6875,186,1565,249,7925,218,36547.12 %46.58 %52.57 %