เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 62 หน่วยงาน จากทั้งหมด 66 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,379,9361,203,0521,243,827494,994500,344462,00164.13 %58.41 %62.86 %
ตุลาคม1,368,1001,247,9611,173,448503,972502,702512,84563.16 %59.72 %56.30 %
พฤศจิกายน1,352,1921,200,4981,222,317487,741509,193482,57063.93 %57.58 %60.52 %
ธันวาคม1,312,9371,141,5361,147,840488,563437,434453,63262.79 %61.68 %60.48 %
มกราคม1,280,9301,199,4961,091,268450,830443,142385,60664.80 %63.06 %64.66 %
กุมภาพันธ์1,348,2441,202,5051,122,201429,483441,471401,40368.14 %63.29 %64.23 %
มีนาคม1,427,4401,261,6731,265,914835,496479,197499,80741.47 %62.02 %60.52 %
เมษายน1,474,6301,233,7331,167,839520,016416,076471,70064.74 %66.28 %59.61 %
พฤษภาคม1,510,0581,271,3061,196,695595,395431,761459,22960.57 %66.04 %61.63 %
มิถุนายน1,430,1301,216,4491,193,505579,076453,958456,59559.51 %62.68 %61.74 %
กรกฎาคม1,455,2721,230,9081,135,200540,327466,809478,37662.87 %62.08 %57.86 %
สิงหาคม1,352,9771,277,9001,138,021544,442492,734440,40659.76 %61.44 %61.30 %
รวมทั้งปี16,692,84614,687,01714,098,0776,470,3365,574,8205,504,16961.24 %62.04 %60.96 %