เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จากทั้งหมด 62 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,270,7221,255,4411,153,3621,068,1091,082,283572,28915.94 %13.79 %50.38 %
ตุลาคม1,279,1941,203,7761,153,5561,081,2251,066,268589,10615.48 %11.42 %48.93 %
พฤศจิกายน1,324,4781,236,0601,135,9841,083,0431,042,566602,38718.23 %15.65 %46.97 %
ธันวาคม1,329,6731,281,2701,130,0621,146,7561,041,608485,32413.76 %18.71 %57.05 %
มกราคม1,383,4201,311,7371,066,0131,110,8781,117,208540,24419.70 %14.83 %49.32 %
กุมภาพันธ์1,389,8191,261,8441,060,5541,097,6111,080,013504,00921.02 %14.41 %52.48 %
มีนาคม1,426,6461,243,8101,072,4531,256,7111,102,606608,76211.91 %11.35 %43.24 %
เมษายน1,378,0091,174,840973,4371,166,868749,941557,21215.32 %36.17 %42.76 %
พฤษภาคม1,358,3951,145,634761,8481,204,003384,815508,75011.37 %66.41 %33.22 %
มิถุนายน1,323,2941,110,055749,3761,187,214416,546494,42410.28 %62.48 %34.02 %
กรกฎาคม1,330,0671,133,453744,7421,223,788515,262515,7287.99 %54.54 %30.75 %
สิงหาคม1,317,9711,189,386679,8901,226,963570,490360,9916.91 %52.03 %46.90 %
รวมทั้งปี16,111,68914,547,30511,681,27713,853,16910,169,6056,339,22614.02 %30.09 %45.73 %