เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จากทั้งหมด 57 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน460,860423,933432,663343,533352,803333,48325.46 %16.78 %22.92 %
ตุลาคม443,946423,233424,373309,549337,224301,56830.27 %20.32 %28.94 %
พฤศจิกายน454,517426,928440,829354,182368,249308,13022.08 %13.74 %30.10 %
ธันวาคม446,740420,657435,105350,426350,275339,39821.56 %16.73 %22.00 %
มกราคม442,031449,260438,786344,588356,540383,82522.04 %20.64 %12.53 %
กุมภาพันธ์451,516443,762453,495330,761334,535390,66626.74 %24.61 %13.85 %
มีนาคม466,694460,954489,993374,801365,146454,03719.69 %20.78 %7.34 %
เมษายน457,496429,541439,008355,078338,525389,48622.39 %21.19 %11.28 %
พฤษภาคม435,440411,659457,926362,597318,842389,76716.73 %22.55 %14.88 %
มิถุนายน427,731410,407459,625353,742306,497387,69217.30 %25.32 %15.65 %
กรกฎาคม431,965409,126455,204363,185333,458414,24115.92 %18.50 %9.00 %
สิงหาคม1,006,488427,453446,528379,561348,654389,62862.29 %18.43 %12.74 %
รวมทั้งปี5,925,4235,136,9135,373,5344,222,0034,110,7474,481,92228.75 %19.98 %16.59 %