เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 94 หน่วยงาน จากทั้งหมด 106 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,468,7281,511,1541,574,4281,104,2361,168,9521,088,67124.82 %22.65 %30.85 %
ตุลาคม1,484,9101,509,3651,529,7421,093,1491,108,3611,036,07626.38 %26.57 %32.27 %
พฤศจิกายน1,457,3481,482,4241,547,3991,079,2611,157,495959,30325.94 %21.92 %38.01 %
ธันวาคม1,407,7281,437,5341,483,7191,035,9881,077,397951,39226.41 %25.05 %35.88 %
มกราคม1,701,8581,589,4791,398,5531,003,1611,125,287876,14541.05 %29.20 %37.35 %
กุมภาพันธ์1,444,5201,496,2301,847,9671,052,1591,165,139887,99427.16 %22.13 %51.95 %
มีนาคม1,508,5421,429,1881,642,4281,124,5431,152,4241,158,97025.45 %19.37 %29.44 %
เมษายน1,542,0671,221,7101,386,0381,078,0011,004,2931,015,18930.09 %17.80 %26.76 %
พฤษภาคม1,562,7361,305,4131,421,3481,121,099959,198879,83528.26 %26.52 %38.10 %
มิถุนายน1,515,8491,301,2501,473,8221,217,342981,491908,93219.69 %24.57 %38.33 %
กรกฎาคม2,483,2691,363,2881,440,0171,254,7231,020,6421,130,76049.47 %25.13 %21.48 %
สิงหาคม1,526,1331,449,0211,476,8431,308,4461,582,695857,76614.26 %-9.23 %41.92 %
รวมทั้งปี19,103,68817,096,05518,222,30213,472,10913,503,37311,751,03429.48 %21.01 %35.51 %