เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จากทั้งหมด 54 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,379,5981,588,8061,307,732306,133305,265310,92277.81 %80.79 %76.22 %
ตุลาคม1,399,3061,368,6551,442,962301,723315,015263,59178.44 %76.98 %81.73 %
พฤศจิกายน1,448,1931,352,2341,498,414312,742329,134264,90678.40 %75.66 %82.32 %
ธันวาคม1,423,6251,362,0011,461,295323,218286,614256,33377.30 %78.96 %82.46 %
มกราคม1,499,6841,433,3271,375,594334,293310,787266,25577.71 %78.32 %80.64 %
กุมภาพันธ์1,379,7901,432,9941,262,119319,900304,101272,93376.82 %78.78 %78.38 %
มีนาคม1,584,8251,624,7051,543,204370,042377,528350,65076.65 %76.76 %77.28 %
เมษายน1,545,7061,556,5161,449,423338,244280,662303,63978.12 %81.97 %79.05 %
พฤษภาคม1,511,4391,568,3601,406,449346,891305,088302,77077.05 %80.55 %78.47 %
มิถุนายน1,382,9781,441,1931,515,578329,200264,435285,85276.20 %81.65 %81.14 %
กรกฎาคม1,405,4181,541,5501,439,162335,810306,728289,16476.11 %80.10 %79.91 %
สิงหาคม1,376,6491,632,6241,371,185319,661312,055272,36076.78 %80.89 %80.14 %
รวมทั้งปี17,337,21117,902,96417,073,1193,937,8563,697,4123,439,37477.29 %79.35 %79.86 %