เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน จากทั้งหมด 68 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน185,493210,274203,301117,820132,028138,53436.48 %37.21 %31.86 %
ตุลาคม197,135217,875183,977132,198136,897113,24232.94 %37.17 %38.45 %
พฤศจิกายน187,973210,045190,415124,236128,415108,02033.91 %38.86 %43.27 %
ธันวาคม177,650187,436182,101117,128111,385100,93334.07 %40.57 %44.57 %
มกราคม189,494216,761176,842101,407123,15595,98546.49 %43.18 %45.72 %
กุมภาพันธ์189,853206,923188,484111,790115,875105,12941.12 %44.00 %44.22 %
มีนาคม207,475235,523228,890164,132167,152146,27220.89 %29.03 %36.10 %
เมษายน203,248237,004188,798149,042162,759130,42626.67 %31.33 %30.92 %
พฤษภาคม208,895226,025203,445161,914169,344144,28422.49 %25.08 %29.08 %
มิถุนายน197,908222,548212,734154,525162,579144,70121.92 %26.95 %31.98 %
กรกฎาคม197,711217,840197,848139,762146,473139,86429.31 %32.76 %29.31 %
สิงหาคม193,371214,014203,734138,402140,087131,00728.43 %34.54 %35.70 %
รวมทั้งปี2,336,2052,602,2682,360,5691,612,3561,696,1491,498,39630.98 %34.82 %36.52 %