เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 94 หน่วยงาน จากทั้งหมด 116 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,557,9741,701,0031,424,9671,003,7501,127,6231,143,25235.57 %33.71 %19.77 %
ตุลาคม1,526,0871,622,6421,319,4931,141,1831,049,1441,126,66925.22 %35.34 %14.61 %
พฤศจิกายน1,732,8731,513,8121,314,2631,050,4421,100,528982,92339.38 %27.30 %25.21 %
ธันวาคม1,473,1291,471,3591,272,299944,3501,106,073932,79035.89 %24.83 %26.68 %
มกราคม1,530,5901,525,8261,305,358991,6951,097,287978,70035.21 %28.09 %25.02 %
กุมภาพันธ์1,474,9771,503,0261,346,288992,5461,072,532977,25532.71 %28.64 %27.41 %
มีนาคม1,550,5651,498,7951,428,3881,133,4271,197,5631,157,20626.90 %20.10 %18.99 %
เมษายน1,552,4931,449,0181,367,6171,039,2491,072,887997,63033.06 %25.96 %27.05 %
พฤษภาคม1,600,9621,416,0111,322,5741,121,4091,093,0691,045,21729.95 %22.81 %20.97 %
มิถุนายน1,557,1011,472,7651,334,3041,349,2711,087,1521,055,53813.35 %26.18 %20.89 %
กรกฎาคม1,532,9741,439,8271,331,3581,134,3021,083,3381,076,75326.01 %24.76 %19.12 %
สิงหาคม1,533,5121,521,4501,324,9361,158,4111,123,8091,083,53324.46 %26.14 %18.22 %
รวมทั้งปี18,623,23718,135,53416,091,84513,060,03613,211,00512,557,46629.87 %27.15 %21.96 %