เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน จากทั้งหมด 64 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน869,310787,824900,808508,191457,699468,49841.54 %41.90 %47.99 %
ตุลาคม873,427773,029881,135445,611429,503458,74748.98 %44.44 %47.94 %
พฤศจิกายน861,351754,489829,305457,648411,028402,00346.87 %45.52 %51.53 %
ธันวาคม1,460,323746,605813,847444,319394,484372,18969.57 %47.16 %54.27 %
มกราคม873,818769,167813,739416,365463,240415,88052.35 %39.77 %48.89 %
กุมภาพันธ์855,314744,356822,470419,481414,416413,74450.96 %44.33 %49.69 %
มีนาคม904,876732,799886,132506,081479,099476,81544.07 %34.62 %46.19 %
เมษายน946,039786,674852,490433,738393,897462,89454.15 %49.93 %45.70 %
พฤษภาคม979,090813,851872,552468,240369,460385,31252.18 %54.60 %55.84 %
มิถุนายน899,718832,896829,173462,305363,200349,66948.62 %56.39 %57.83 %
กรกฎาคม918,881862,556817,854452,860399,909376,01550.72 %53.64 %54.02 %
สิงหาคม941,082892,749814,580464,312440,343370,58550.66 %50.68 %54.51 %
รวมทั้งปี11,383,2289,496,99510,134,0845,479,1515,016,2774,952,35051.87 %47.18 %51.13 %