เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จากทั้งหมด 67 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน753,074769,129774,226385,313390,195340,22248.83 %49.27 %56.06 %
ตุลาคม729,703762,349751,811379,766381,965367,87547.96 %49.90 %51.07 %
พฤศจิกายน743,292719,152710,823358,414362,903329,12351.78 %49.54 %53.70 %
ธันวาคม676,860701,735701,482354,284339,250315,43947.66 %51.66 %55.03 %
มกราคม719,245752,697662,719357,825369,397307,80250.25 %50.92 %53.55 %
กุมภาพันธ์666,846720,656672,247334,361340,001283,15649.86 %52.82 %57.88 %
มีนาคม734,159787,024773,590389,782387,274367,70046.91 %50.79 %52.47 %
เมษายน761,628711,970731,197380,052327,665350,45050.10 %53.98 %52.07 %
พฤษภาคม789,618705,379702,770412,241314,642341,36947.79 %55.39 %51.43 %
มิถุนายน797,783755,295715,987379,099344,665340,21352.48 %54.37 %52.48 %
กรกฎาคม815,538794,050695,480393,672350,872337,54851.73 %55.81 %51.47 %
สิงหาคม833,845783,2851,097,293442,931369,187312,67746.88 %52.87 %71.50 %
รวมทั้งปี9,021,5918,962,7208,989,6244,567,7404,278,0153,993,57249.37 %52.27 %55.58 %