เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน จากทั้งหมด 52 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน279,143292,912208,90566,70280,50384,29776.10 %72.52 %59.65 %
ตุลาคม272,870292,112192,93976,72389,02790,16971.88 %69.52 %53.27 %
พฤศจิกายน263,346268,022190,68567,11179,96473,63174.52 %70.16 %61.39 %
ธันวาคม245,602233,773167,65358,58164,60859,53576.15 %72.36 %64.49 %
มกราคม242,388260,250156,17659,30267,07158,96275.53 %74.23 %62.25 %
กุมภาพันธ์261,486258,318180,83556,32263,26358,36278.46 %75.51 %67.73 %
มีนาคม290,218300,974214,36177,92480,10293,43173.15 %73.39 %56.41 %
เมษายน309,116293,631206,82684,88682,95289,77572.54 %71.75 %56.59 %
พฤษภาคม299,360314,661216,94289,21695,073106,79970.20 %69.79 %50.77 %
มิถุนายน298,611300,672206,06184,40889,27393,32371.73 %70.31 %54.71 %
กรกฎาคม296,725303,243208,07988,05495,64194,00670.32 %68.46 %54.82 %
สิงหาคม281,911290,102207,14285,93790,065129,01969.52 %68.95 %37.71 %
รวมทั้งปี3,340,7773,408,6682,356,602895,167977,5421,031,31073.20 %71.32 %56.24 %