เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จากทั้งหมด 56 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,054,3341,023,640850,729306,562271,348316,59170.92 %73.49 %62.79 %
ตุลาคม1,046,302994,451759,675279,292259,990239,31673.31 %73.86 %68.50 %
พฤศจิกายน1,035,161950,796809,599283,104292,864212,29772.65 %69.20 %73.78 %
ธันวาคม953,982829,461726,348260,619223,661200,11872.68 %73.04 %72.45 %
มกราคม951,2211,038,545687,955265,368250,968206,04072.10 %75.83 %70.05 %
กุมภาพันธ์1,031,441927,850753,149252,294248,073201,39775.54 %73.26 %73.26 %
มีนาคม1,149,4511,048,317903,155287,438283,570359,67574.99 %72.95 %60.18 %
เมษายน1,097,4341,000,172819,233264,924268,043229,07175.86 %73.20 %72.04 %
พฤษภาคม1,088,558967,018889,091297,392261,151255,57672.68 %72.99 %71.25 %
มิถุนายน1,028,489935,141894,547357,869235,649274,11365.20 %74.80 %69.36 %
กรกฎาคม1,022,133933,869791,611298,158276,310263,87870.83 %70.41 %66.67 %
สิงหาคม1,002,439923,199834,947296,978283,749259,62270.37 %69.26 %68.91 %
รวมทั้งปี12,460,94511,572,4599,720,0403,449,9973,155,3763,017,69472.31 %72.73 %68.95 %