เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 117 หน่วยงาน จากทั้งหมด 878 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน814,828779,120805,263568,472580,629617,29230.23 %25.48 %23.34 %
ตุลาคม806,190778,344788,351615,104590,618579,68223.70 %24.12 %26.47 %
พฤศจิกายน790,345746,769780,865568,436545,382512,88728.08 %26.97 %34.32 %
ธันวาคม767,886705,873737,627544,091469,088586,22829.14 %33.54 %20.53 %
มกราคม776,525747,541715,625518,074516,016433,66533.28 %30.97 %39.40 %
กุมภาพันธ์811,169752,095758,241520,644589,146454,33735.82 %21.67 %40.08 %
มีนาคม871,914825,024857,028700,322603,077634,45519.68 %26.90 %25.97 %
เมษายน905,716833,797839,120669,005666,466598,38626.14 %20.07 %28.69 %
พฤษภาคม900,984862,179873,127706,715725,307613,08521.56 %15.88 %29.78 %
มิถุนายน876,692824,497863,618662,258704,369620,02024.46 %14.57 %28.21 %
กรกฎาคม869,693820,048846,421608,075677,361646,12330.08 %17.40 %23.66 %
สิงหาคม859,977814,425842,772602,117700,937613,26629.98 %13.93 %27.23 %
รวมทั้งปี10,051,9199,489,7129,708,0587,283,3137,368,3996,909,42627.54 %22.35 %28.83 %