เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน62,37179,85872,17351,56053,53657,51417.33 %32.96 %20.31 %
ตุลาคม62,77982,43069,39295,82957,53350,200-52.65 %30.20 %27.66 %
พฤศจิกายน62,37480,72572,35279,96654,32446,640-28.20 %32.70 %35.54 %
ธันวาคม60,97176,88770,49877,54643,76844,717-27.19 %43.07 %36.57 %
มกราคม59,42882,28166,02752,34753,19438,10011.92 %35.35 %42.30 %
กุมภาพันธ์63,77684,60271,66053,21652,41540,28816.56 %38.04 %43.78 %
มีนาคม67,31192,56881,19469,04764,96782,633-2.58 %29.82 %-1.77 %
เมษายน68,80090,06383,14170,21670,88563,636-2.06 %21.29 %23.46 %
พฤษภาคม67,68288,62690,70868,37660,88468,195-1.02 %31.30 %24.82 %
มิถุนายน67,65483,31790,50862,12062,39070,2938.18 %25.12 %22.34 %
กรกฎาคม67,34481,57386,08063,88565,85269,6955.14 %19.27 %19.04 %
สิงหาคม65,35981,93586,16162,59464,00177,8924.23 %21.89 %9.60 %
รวมทั้งปี775,8481,004,864939,894806,703703,750709,802-3.98 %29.97 %24.48 %