เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 10 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,9504,9674,9672,5951,7353,11247.57 %65.07 %37.35 %
ตุลาคม5,0215,1284,8072,6782,5263,11646.67 %50.74 %35.17 %
พฤศจิกายน5,0575,0394,9142,4753,3842,93751.06 %32.84 %40.23 %
ธันวาคม5,0934,8424,7892,68711,4692,88547.24 %-136.84 %39.76 %
มกราคม4,9675,0574,6282,5072,9702,48949.53 %41.27 %46.22 %
กุมภาพันธ์5,1465,0394,8782,4722,8972,23851.96 %42.51 %54.12 %
มีนาคม5,1645,2365,1283,1023,1763,31239.93 %39.34 %35.42 %
เมษายน5,3435,2365,0572,7943,4243,56147.70 %34.60 %29.58 %
พฤษภาคม5,2365,2895,2362,7783,4273,47746.94 %35.21 %33.59 %
มิถุนายน5,1105,0395,1822,4493,4272,87452.08 %31.99 %44.54 %
กรกฎาคม5,0935,0935,0579,1563,3333,631-79.80 %34.55 %28.20 %
สิงหาคม5,0395,0395,0576,9852,9473,221-38.63 %41.52 %36.30 %
รวมทั้งปี61,21861,00459,69942,67944,71536,85330.28 %26.70 %38.27 %