เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,4043,5283,8268,5518,3306,715-151.20 %-136.10 %-75.51 %
ตุลาคม3,4543,3093,4047,9478,1187,301-130.10 %-145.32 %-114.52 %
พฤศจิกายน3,5403,3903,5878,0406,7016,175-127.13 %-97.71 %-72.15 %
ธันวาคม3,2283,0623,3277,5395,8065,701-133.51 %-89.61 %-71.37 %
มกราคม3,4963,2133,2117,2026,2535,978-105.98 %-94.63 %-86.15 %
กุมภาพันธ์3,5303,2613,4486,9006,1545,844-95.49 %-88.72 %-69.48 %
มีนาคม3,8043,8554,1608,9457,9627,232-135.11 %-106.55 %-73.85 %
เมษายน3,6843,6433,3317,7647,9777,328-110.77 %-118.95 %-120.00 %
พฤษภาคม3,9063,5083,6049,2018,0277,720-135.58 %-128.82 %-114.21 %
มิถุนายน3,4693,6643,8499,3127,2957,316-168.39 %-99.13 %-90.05 %
กรกฎาคม3,6013,5643,6578,6246,8456,616-139.46 %-92.05 %-80.91 %
สิงหาคม3,5523,5203,8088,9167,8427,303-151.01 %-122.82 %-91.78 %
รวมทั้งปี42,66941,51643,21298,94087,31181,228-131.88 %-110.31 %-87.98 %